LogoTrashFighter

Pogoji uporabe storitev Trash Fighter

Zadnja posodobitev: 2. julij 2021

PRED UPORABO TRASH FIGHTER STORITVE PREVERITE TE POGOJE UPORABE.

Informacije o združljivosti aplikacij Trash Fighter

IOS: Združljivost z iPhone® 6s in novejšimi različicami z iOS verzija 12 in več.

 • Ni združljivo z napravami iPod Touch 5. generacije ali napravami iPhone 6 ali starejšimi iPhoni.
 • Združljivost s tabličnimi napravami ni zajamčena.
 • Združljivost ni zajamčena za vse naprave.

Android: izdelava je v načrtu, trenutno še ni na voljo za uporabnike.

Opombe:

 • Priporočljivo je igrati, ko ste povezani v omrežje 3G / 4G, da dobite natančne podatke o lokaciji.
 • Združljivost ni zajamčena za naprave brez zmogljivosti GPS ali naprave, ki so povezane samo v omrežja Wi-Fi.
 • Podatke o združljivosti lahko kadar koli spremenite na platformi iOS.

Informacije veljavne na dan 2. julija 2021.

Informacije o kompatibilnosti spletne strani Trash Fighter

Združljivo z najnovejšimi verzijami Chrome-a and Firefox-a. Za druge brskalnike ne jamčimo delovanje vseh funkcionalnosti.

1. KATERE STORITVE ZAJEMAJO TE POGOJE?

Ti pogoji uporabe zajemajo naslednje izdelke in storitve, ki so dostopni in / ali uporabljeni pod blagovno znamko Trash Fighter in jih upravlja Creative Goods, Maša Dobrina, s. p.:

 • spletna stran www.trash-fighter.com;
 • mobilna aplikacija Trash Fighter za iOS platforme;
 • vsa e-poštna glasila, ki jih objavlja ali distribuira Trash Fighter; in
 • vse druge interaktivne funkcije, storitve in komunikacije, ki jih ponuja Trash Fighter.

2. TO JE DOGOVOR MED VAMI IN TRASH FIGHTER blagovno znamko, ki je v lasti podjetja Creative Goods, Maša Dobrina, s. p.

Z dostopom, prenosom ali uporabo storitve potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s temi pogoji.

Kjer mladoletniku dovoljujete uporabo storitve, se tudi strinjate, da bo mladoletnik spoštoval naše pogoje uporabe. Trash Fighter-jevo obvestilo o zasebnosti pojasnjuje zbiranje, uporabo, prenos in razkritje vaših osebnih podatkov, ki smo jih dobili ali zbrali od vas. Če se strinjate s temi pogoji, hkrati soglašate in potrjujete, da ste prebrali in razumeli zbiranje, uporabo, prenos in razkritje vaših osebnih podatkov ali podatkov, kot je opisano v obvestilu o zasebnosti, ki se lahko občasno spreminja. Pred uporabo storitve preglejte obvestilo o politiki zasebnosti.

Če se ne strinjate s temi pogoji, ne smete dostopati do storitve ali je uporabljati. Pogoje lahko občasno posodobimo in spremenimo. Vaša nadaljnja uporaba storitve pomeni, da ste sprejeli tudi te spremembe.

3. INTELEKTUALNA LASTNINA, VSEBINA STORITVE IN PRIJAVE UPORABNIKOV

Če ni navedeno drugače, je vsa vsebina v storitvi, vključno z izdelki, umetniškimi deli, posnetki zaslona, grafikami, zvoki, glasbenimi podlagami, 3D modeli, logotipi, prenosi in drugimi vrstami datotek, last Trash Fighter-ja in je zaščitena z mednarodnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Blagovne znamke in avtorske pravice za igre in like tretjih oseb so v lasti podjetij, ki te izdelke tržijo ali licencirajo (Amazonove spletne storitve – Sumerian). V skladu z omejitvami veljavne zakonodaje potrjujete in sprejemate, da nimate lastnine ali drugih pravic do katerekoli vsebine v storitvi, vključno z vsebino, ki ste jo morda ustvarili, na primer do slik odpadkov in lastnih fotografij, narejenih z aplikacijo Trash Fighter", zaslonskimi imeni, igrami, ocenami in sporočili, predloženimi v storitvi ali nam neposredno.

Vsa sporočila, zahtevane povratne informacije in drugo gradivo, predloženo storitvi (po e-pošti ali drugače), niso zaupne in nelastniške narave. Z oddajo gradiva v storitev in ob upoštevanju omejitev v skladu z veljavno zakonodajo, se odpovedujete kakršnimkoli trditvam, da uporaba tega gradiva krši katerokoli od vaših pravic, vključno z moralnimi pravicami, pravicami do zasebnosti, lastniškimi pravicami, pravicami do obveščenosti, pravicami do kredita za material ali ideje ali katerakoli druge pravice, vključno s pravico do odobritve načina uporabe takega gradiva. Poleg tega podelite ter dodelite nam in vsem naslednikom trajno, brezplačno licenco po vsem svetu za uporabo, prenos, kopiranje in prikazovanje predloženih informacij in gradiva v kateremkoli mediju, ki je povezan s Trash Fighter blagovno znamko. Za kakršnekoli materiale ali informacije v povezavi s Trash Fighter aplikacijo, predloženi na kakršenkoli način (vključno z, vendar ne omejeno na ustvarjalne, finančne, poslovne, komercialne pravice itd.), nam ne bo treba plačati odškodnine. Za uspeh številnih naših storitev je prav tako pomembno, da informacije o kakršnihkoli napakah ali težavah, ki jih odkrijete, nemudoma pošljete neposredno na Trash Fighter-jev uradni e-poštni naslov (info@trash-fighter.com), da jih bomo lahko odpravili čim prej.

Mnenja, nasveti in vse druge informacije, ki jih v storitvi izrazijo tretje osebe, predstavljajo njihova lastna stališča in ne stališč Trash Fighter-ja. Trash Fighter ne prevzema odgovornosti za mnenja tretjih oseb, prav tako priporočamo, da se ne zanašate na takšna mnenja, nasvete ali druge informacije. Niti Trash Fighter ali njegovi zastopniki, direktorji, zaposleni, ponudniki informacij, dajalci licenc, pridobitelji licenc, uradniki in / ali podružnice ne bodo odgovorni za kakršnekoli odločitve, sprejete na podlagi takšnih informacij.

4. ZAHTEVKI ZA KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC

Če menite, da del naše storitve krši vaše avtorske pravice in želite pri nas vložiti obvestilo o kršitvi avtorskih pravic, nam pošljite obvestilo o kršitvi avtorskih pravic na info@trash-fighter.com.

5. UPORABNIKOVE PRAVICE IN OMEJITVE

Ti pogoji vam dovoljujejo, da v svoji individualni vlogi uporabljate vsebino storitve, ki vam je na voljo samo za osebno, nekomercialno domačo uporabo. V nobenem primeru ne smete:

 • spremeniti ali odstraniti kakršnakoli obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastninskih pravicah iz vsebine v storitvi;
 • spreminjati ali ustvarjati izpeljana dela, ki temeljijo na vsebini;
 • uporabiti ali omogočiti uporabo katerekoli nepooblaščene programske opreme tretjih oseb (npr. botov, modov, vdorov in skript) za spreminjanje ali avtomatizacijo delovanja storitve bodisi zase bodisi za tretjo osebo;
 • uporabljati vsebino na kakršenkoli način: (a) predlagati povezavo z drugimi izdelki, storitvami ali blagovnimi znamkami, ki bi lahko povzročila zmedo med kupci, (b) omalovaževati ali diskreditirati Trash Fighter blagovno znamko, (c) izkoriščati vsebino ali storitev za kakršenkoli komercialni namen; ali (d) drugače kršiti naše pravice do intelektualne lastnine, povezane z blagovno znamko Trash Fighter;
 • iz kakršnegakoli razloga prenašati različne vsebine v bazo podatkov;
 • razgraditi, razstaviti ali znova izdelati katerikoli del katerekoli storitve ali kako drugače uporabiti storitev za katerikoli drug namen, kot je tisti, ki smo ga predvideli mi, v povezavi z delovanjem storitve;
 • razvijati funkcionalno podobne izdelke ali storitve za katerokoli storitev;
 • uporabo katerekoli storitve v korist katerekoli tretje osebe ali prenos dostopa do storitev na katerokoli tretjo osebo;
 • uporabljati storitev ali vsebino v komercialne namene, vključno z, vendar ne omejeno na: (a) prodajo dostopa do celotne storitve ali njenega dela; ali (b) oglaševanje, sponzorstva ali promocije v storitvi ali vsebini ali znotraj nje;
 • izogibanje ali onemogočanje kakršnihkoli varnostnih ali digitalnih protokolov ali mehanizmov za upravljanje pravic v katerikoli naši storitvi;
 • infiltrirati se v katerikoli sistem, ki se uporablja za delovanje storitve;
 • sprejeti kakršnekoli ukrepe za povzročitev ali izkoriščanje znanih ali latentnih okvar, napak ali drugih napak v storitvi ali sistemu, ki se uporablja za delovanje storitve; ali
 • poskušati se izogniti kakršnimkoli omejitvam v katerikoli storitvi na podlagi starosti, zemljepisa ali drugih omejitev, ki jih nalagamo.

Poleg tega boste upoštevali vse veljavne zakone in pravne obveznosti, vključno s tistimi, ki se nanašajo na področja, kot so: avtorske pravice, zakoni o blagovnih znamkah in drugi zakoni, ki se nanašajo na intelektualno lastnino, obrekovanje, sovražni govor, trgovinska obrekovanja, omalovaževanje izdelkov, nadlegovanje, posegom v zasebnost, odškodnine, nespodobnost in kršitev avtorskih pravic ali pravic blagovne znamke. Zaradi kršitev veljavne zakonodaje se lahko izpelje civilni in / ali kazenski pregon.

Potrjujete in se strinjate, da ste izključno odgovorni za vzdrževanje zaupnosti kateregakoli računa, identifikacijo za prijavo in gesla, ki jih uporabljate v povezavi s storitvijo, vključno z ne ponovno uporabo gesel, ki ste jih uporabili za storitev za katerikoli drug račun. Strinjate se, da Trash Fighter ne bo odgovoren za kakršnokoli izgubo zaradi nepooblaščene uporabe vaših računov Trash Fighter.

V prototipni fazi še računi niso na voljo, vsi podatki o testu ostanejo na vaši napravi, za potrebe razvoja pa bomo zbrali in obdelali podatke, ki nam jih boste zaupali v vprašalniku za izdelavo študije, ali ima naš izdelek potencial za komercialno rast. Z uporabo testne aplikacije se strinjate, da ne boste povezave, namenjene vam, delili z drugimi, da boste informacije o aplikaciji delili izključno z nami in ne s tretjimi osebami.

Ne glede na kakršnokoli nasprotje, ki je vključeno v te pogoje, lahko kadarkoli, z obvestilom ali brez njega, začasno ustavimo ali ukinemo vaš dostop do nekaterih ali vseh storitev in kadarkoli zavrnemo kakršnokoli trenutno ali prihodnjo uporabo storitve.

6. STANDARDI VODENJA IN SKUPNOSTI

Prepovedano je objavljati ali pošiljati v storitev kakršnokoli gradivo, ki bi lahko: (i) oviralo uporabo storitve drugih oseb; (ii) ki bi lahko bilo tolmačeno kot nasilna, nezakonita, nespodobna, žaljiva ali kakorkoli ogrožajoča komunikacija; (iii) spodbujalo koga, da krši zakon; (iv) kršilo avtorske ali druge lastninske pravice; (v) posegalo v zasebnost kateregakoli drugega uporabnika; (vi) vsebovalo virus ali katerokoli drugo škodljivo komponento; ali (vii) vsebovalo napačne ali zavajajoče izjave o Trash Fighter aplikaciji ali bi vsebovalo opise brez izvora gradiva ali sporočila.

Čeprav lahko občasno spremljamo ali pregledamo družabna omrežja (Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Instagram), oglasne deske, klepetalnice, razprave, objave, prenose in podobno, vezano na našo storitev, tega nismo zavezani in ne prevzemamo nobene odgovornosti ali odgovornosti, ki izhaja iz vsebine katerekoli take komunikacije. Uporabniško gradivo ali pogovore, za katere menimo, da so nezakoniti, nespodobni, žaljivi ali kako drugače kršijo naše politike, lahko spremenimo, uredimo ali odstranimo. V celoti bomo sodelovali z vsemi organi kazenskega pregona ali sodnimi odločbami, ki zahtevajo ali usmerjajo nas, da razkrijemo identiteto vsakega, ki objavlja tako vsebino.

7. RAČUNI ZA REKRUTE TRASH FIGHTER

Ko bo prototipna faza prešla v produkcijo, boste za dostop do nekaterih funkcij storitve morali ustvariti račun Trash Fighter. Če se odločite ustvariti račun, se z računom prijavite za vse Trash Fighter dele storitve (kot so Trash Fighter WEB ali Trash Fighter mobilna aplikacija) pri tem se strinjate, da:

 • Navedete resnične, točne, trenutne in popolne podatke o sebi ("Podatki o profilu").
 • Vzdržujete in nemudoma posodabljajte podatke o profilu, da ostanejo točni.
 • Vzdržujete samo en račun Trash Fighter Agenta.
 • Nikoli ne uporabljate računa za druge osebe.
 • Ste v celoti odgovorni za dejavnosti v svojem računu in za varnost poverilnic za svoj račun.

Imamo pravico začasno ustaviti ali ukiniti vaš račun, z obvestilom ali brez njega, in zavrniti kakršnokoli trenutno ali prihodnjo uporabo storitve zaradi vaše kršitve pogojev, ali če po lastni presoji določimo, da je začasna ukinitev ali ukinitev najboljši ukrep za interes podpiranja poštenega, koristnega in varnega okolja za uporabnike storitve (velja za vse storitve Trash Fighter).

opozorilo glede zasebnosti in otrok na spletu: Starši bodo morda želeli, da njihovi otroci dostopajo do te storitve. Otroci lahko ustvarijo račun Trash Fighter po običajnem postopku, po potrebi z vašim dovoljenjem.

8. NATEČAJI – Nagradne igre

Ta storitev se lahko nanaša na natečaje, nagradne igre ali podobne dogodke, ki ponujajo nagrade ali zahtevajo, da pošljete gradivo ali podatke o sebi. Vsako tekmovanje, nagradna igra ali drug tak dogodek ima svoja pravila, ki jih morate pred prijavo prebrati in se z njimi strinjati.

9. TRETJI IZDELKI IN STORITVE

Storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest, storitev in platform tretjih oseb, ki niso v naši lasti ali pod njihovim nadzorom. Ne odgovarjamo za vsebino na spletnem mestu, ki ga upravlja tretja oseba, vključno z vsebinami na spletnem mestu, ki ga upravlja distributer, ki se s privolitvijo Trash Fighter-ja poveže s storitvijo. Poleg tega nismo odgovorni za vzdrževanje materialov, na katere se sklicuje drugo spletno mesto, in v tem okviru ne jamčimo za to spletno mesto ali to storitev. Poleg tega lahko nekatere funkcije storitve zahtevajo, da registrirate določene podatke, vključno z ID-jem igre, podatki o računu tretje osebe (kot so podatki o računu Google, ali Facebook za vpis in prijavo). Ne odgovarjamo za kakršnokoli okvaro vaše naprave med igranjem, vključno z morebitno škodo nastalo med igranjem naše igre zaradi nepazljivosti itd. Nakup vrečk Trash Fighter za lažje pobiranje je naš izdelek in za njega jamčimo zadovoljstvo. Aplikacija TestFlight, s katero je možno prototip testati, je v celoti last in odgovornost družbe Apple. Za scene, ki so narejene z Amazonovimi spletnimi storitvami (AWS, Sumerian) si ne lastimo nobenih pravic do njihove tehnologije in modelov gostiteljev in so temu primerno označene z AWS logotipom. Trash Fighter ne odgovarja za vzdrževalna dela, ali vse druge morebitne spremembe Amazonovih spletnih storitev.

10. VIRTUALNA VSEBINA

Združljivo z najnovejšimi verzijami Chrome-a and Firefox-a. Za druge brskalnike ne jamčimo delovanje vseh funkcionalnostiV različnih obdobjih vam lahko ponudimo uporabo denarja iz "resničnega sveta" za nakup navidezne vsebine. "Navidezna vsebina" je splošni izraz za izdelke in storitve, ki so uporabnikom na voljo brezplačno, z unovčenjem kodne kartice ali za nakup znotraj storitve, ki se lahko uporablja v storitvi za dostop do določenih funkcij in druge navidezne vsebine. Navidezna vsebina vključuje, vendar ni omejena na navidezne predmete, kot so digitalne kartice za trgovanje; rokavice; prilagajanje vmesnika, navidezna virtualna valuta v uporabi, kot so dragulji, žetoni, štiriperesne deteljice ali drugi virtualni zbirateljski predmeti ("Virtualna valuta"). Nekatere funkcije v storitvah morda ne bodo na voljo, če jih ne kupite.

Občasno lahko po lastni presoji uporabnikom omogočimo brezplačno nabavo določene navidezne vsebine, po znižanih cenah ali kot dodatno vsebino, ko pridobite drugo navidezno vsebino ali vsebino iz resničnega sveta, kot je na primer fizična Trash Fighter vrečka za pobiranje smeti. Navidezne vsebine lahko pridobite samo v obsegu in v času, ki jih dovoljujemo po lastni presoji, v storitvi pa lahko nabavljate navidezne vsebine samo za vašo osebno uporabo. Vključitev katerekoli virtualne vsebine ob določenem času ne pomeni ali jamči, da bo ista virtualna vsebina na voljo kadarkoli. Vse funkcije, vsebina, zmožnosti in specifikacije navidezne vsebine, opisane ali prikazane v storitvi, se lahko spremenijo vsak čas brez predhodnega obvestila.

Navidezna vsebina nima denarne vrednosti in je ni mogoče unovčiti za zakonito valuto, storitve ali vrednostne predmete zunaj naših storitev. Navidezna vsebina, pridobljena s storitvijo, vam je na voljo pod omejeno, osebno, preklicljivo, neprenosljivo in nelicencibilno licenco za uporabo v storitvi. S tem ne pridobite lastniškega interesa, intelektualne pravice do katerekoli virtualne vsebine, ki se pojavlja ali izvira iz storitve, virtualne vsebine ni dovoljeno prenašati ali preprodajati na kakršenkoli način, ki ga izrecno nismo dovolili. Vašo licenco za navidezno vsebino lahko odpovemo kadarkoli in po lastni presoji.

NAKUP VIRTUALNE VSEBINE

Za vse stroške katerekoli virtualne vsebine, prodane v storitvi, bomo mi ali obdelovalec plačil, ki deluje v našem imenu, zaračunali preko vaše kreditne kartice ali drugega načina plačila. Prikazane so vse cene navidezne vsebine brez davkov. Strinjate se s plačilom vseh pristojbin in veljavnih davkov, ki jih imate vi ali kdo, ki uporablja račun, ki ste ga registrirali. V primeru, da nam vaša kreditna kartica ali ponudnik alternativnega plačila noče plačati zneska, pripisanega na vaš račun, bomo imeli pravico z vašega računa izbrisati navidezno vsebino ali izdelke ali storitve, kupljene s takšno navidezno vsebino. Strinjate se, da ne boste preklicali ali razveljavili nobenih stroškov za takšno virtualno vsebino ali nas kako drugače poskušali prevarati. V primeru, da so za izterjavo zapadlih sredstev potrebni sodni postopki, se strinjate, da nam povrnete vse stroške, nastale za izterjavo zapadlih zneskov, vključno z odvetniškimi stroški in drugimi s tem povezanimi pravnimi stroški.

VSI NAKUPI VIRTUALNE VSEBINE SO NEPOVRATNI. Če unovčite virtualno valuto za nakup virtualnih predmetov v igri, izgubite kakršnokoli zakonsko pravico do odstopa od pogodbe, ker začnemo izvajati naše storitve po vašem unovčenju navidezne valute za navidezno vsebino. Če zaradi kakršnekoli težave z računom ali kateregakoli drugega razloga izgubite navidezno vsebino in lahko preverimo, ali ste jo imeli, si bomo prizadevali, da jih nadomestimo.

DENARJA ALI DRUGE ODŠKODNINE ZA NEUPORABLJENO VIRTUALNO VSEBINO NE BOSTE PREJELI, ČE JE RAČUN ZAPRT, TUDI ČE JE TAKO ZAPRTJE BILO PROSTOVOLJNO ALI NEVOLJNO. Nekateri pravilniki lahko nudijo dodatne zakonske pravice, vključno z obdobjem čakanja, ki vam omogoča, da odstopite od nakupa. Nobena določba v tem dokumentu ne omejuje vaših pravic do vračila ali odpovedi nakupa navidezne vsebine po lokalni zakonodaji.

12. TRGOVANJE Z VIRTUALNO VSEBINO

Nekateri deli storitve lahko v prihodnosti po uradnem izidu igre omogočajo uporabniku trgovanje z navidezno vsebino z drugimi uporabniki. Potrjujete, da se odločate za kakršnokoli izmenjavo navidezne vsebine po lastni presoji in na lastno odgovornost. Trgovinskih partnerjev ne preverjamo in ne jamčimo, da bo trgovina zadovoljiva ali da bo trgovanje pravična izmenjava vrednosti med strankami v tej trgovini. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji z ali brez obvestila določimo, s katerimi in kdaj se lahko trguje z virtualno vsebino med uporabniki in med njimi. Z neizmenljivimi predmeti ni mogoče trgovati v nobenem primeru.

V nekaterih primerih se s trgovalno navidezno vsebino lahko trguje samo za podobne predmete. V nobenem primeru ne smete trgovati z nobeno virtualno vsebino za "pravi" denar, katerokoli drugo blago ali storitev zunaj storitve ali kakršnokoli obljubo o zagotavljanju določenih izdelkov ali storitev, bodisi v službi ali zunaj nje. Vsak poskus trgovanja zunaj storitve, trgovanje s prepovedanim izdelkom ali dajanje ponudb za trgovanje s predmeti, pri katerih je trgovina odvisna od nekega dogodka, lahko povzroči začasno ustavitev ali ukinitev vašega računa.

13. POSODOBITVE IN SPREMEMBE STORITVE

Občasno lahko izdamo popravke ali posodobitve za dele storitve, ki jih je treba namestiti, da lahko še naprej uporabljate te dele storitve. Strinjate se, da boste sprejeli in namestili te popravke in posodobitve, da boste lahko še naprej uporabljali storitev. Prav tako se strinjate, da se lahko pri vseh ali delih storitve pojavijo težave s strežnikom, zaradi katerih je storitev začasno nedostopna, in da lahko po lastni presoji in brez predhodnega obvestila ukinemo celoten ali katerikoli del storitve. Strinjate se, da proti nam ne boste uporabili nobenega pravnega sredstva, tudi če boste zaradi tega izgubili tekmo, izgubili navidezno vsebino ali če nimate nadaljnjega dostopa do celotne storitve ali njenega dela.

14. OPOZORILO

STORITEV IN VSE VSEBINE SO NA PODLAGI "TAKŠNE KOT SO" BREZ BILOKAKRŠNEGA BILO JAMSTVA ALI IMPLICIRANIH GARANCIJ. Z UPORABO STORITVE PRIZNAVATE, DA VAŠO UPORABO STORITVE IZKLJUČUJETE NA lastno tveganje, da prevzamete popolno odgovornost za vse stroške, povezane s servisiranjem ali popravili katerekoli opreme, ki jo uporabljate v povezavi z našo storitvijo. TRASH FIGHTER, NITI NJEGOVI ZAPOSLENI, AGENTI, DIREKTORJI, PONUDNIKI INFORMACIJ, POOBLEŠČENCI, URADNIKI IN / ALI DRUGE OSEBE, KAKORKOLI POVEZANE S TRASH FIGHTER blagovno znamko, NE BODO NIKOLI ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO VSEH VRST V ZVEZI Z VAŠO UPORABO TE STORITVE.

V NOBENEM PRIMERU, vključno vendar ne omejeno na vašo nepazljivost, malomarnost, ne bo blagovna znamka Trash Fighter ALI NJENA pridružena podjetja ali agenti, direktorji, zaposleni, posredovalci informacij, dajalci in prejemniki licenc in / ali podružnic odgovarjali za nobeno POSLEDIČNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, KAZNJIVO ali POSEBNO NASTALO ŠKODO, V ZVEZI Z: (A) UPORABO, (B) ZMOGLJIVOSTJO UPORABE ALI (C) NAPAKAMI ALI ODSTOPANJI V VSEBINI IN FUNKCIJAH TE STORITVE, ČE TUDI TRASH FIGHTER ALI POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI opozarjamo O MOŽNOSTIH TAKŠNE ŠKODE in igralce ob ključnih trenutkih opozarjamo, da se naj vedno med igranjem zavedajo svoje oklice.

RAZUMETE, DA SO ZGORNJE OMEJITVE GARANCIJ, ODGOVORNOSTI IN PRAVNIH OMEJITEV POGOJI, DA VAM JE NAŠA STORITEV NA VOLJO. BREZ NJIH VAM NAŠA STORITEV NI NA VOLJO. Strinjate se, da lahko, če ugotovimo, da ste kršili katerikoli del teh pogojev, storimo vse, kar se nam zdi primerno, vključno z ukinitvijo vašega računa in nadaljnjim dostopom do storitev. Zavedate se, da v tem primeru ne boste prejeli nobenega povračila ali drugega nadomestila za predmete, ki bi bili lahko povezani z vašim računom v času ukinitve.

15. ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste storitve Trash Fighter, njegove podružnice ter njihove zastopnike, direktorje, zaposlene, ponudnike informacij, dajalce licenc, imetnike licenc, in / ali uradnike (skupaj "Odškodovane stranke") odškodovali, branili, neškodovali in proti vsem navedenim deležnikom odgovarjali s poravnanimi stroški (vključno, brez omejitev, z odvetniškimi honorarji in stroški), ki jih imajo odškodninske stranke v zvezi s kakršnimikoli zahtevki, ki izhajajo iz kakršnekoli kršitve teh pogojev ali prejšnjih predstavitev, garancij in zavez. Pri obrambi katerega koli zahtevka boste sodelovali, kolikor je to razumno potrebno. Trash Fighter si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad katerokoli zadevo, ki je sicer predmet vaše odškodnine, in v nobenem primeru ne boste rešili nobene zadeve brez pisnega soglasja Trash Fighterja.

16. SPLOŠNE DOLOČBE

Ti pogoji, naša obvestila o zasebnosti in vsi dodatni pogoji, objavljeni na tej storitvi, skupaj predstavljajo celoten dogovor med blagovno znamko Trash Fighter in vami glede vaše uporabe te storitve. Kakršenkoli razlog za tožbo, ki ste ga morda povezali z uporabo te storitve, je treba začeti v štirinajstih dneh po nastanku zahtevka ali vzroka tožbe. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katerakoli določba teh pogojev ali njen del neizvršljiva, se bo ta določba izvršila v največji možni meri, da bo vplivala na namen tega sporazuma, preostali del teh pogojev pa se bo nadaljeval s polno močjo in učinkom. Ti pogoji se urejajo in tolmačijo v skladu z zakoni Republike Slovenije, razen kolizije zakonskih določb, ki se uporabljajo za sporazume, ki jih sklenejo prebivalci Slovenije in se izvajajo izključno znotraj države Slovenije, vi pa se podrejate osebni pristojnosti v Sloveniji. Nepreklicno se strinjate, da bodo pristojna sodišča v Sloveniji izključno pristojna za kakršen koli spor, ki bi lahko izhajal iz ali v zvezi s temi pogoji v zvezi s kakršnimkoli zahtevkom, ki ste ga vložili proti nam. Prav tako priznavate izključno sodno pristojnost za vse zahtevke, ki smo jih vložili proti vam. Strinjate se, da boste sprejeli vročitev postopka po pošti v državi, v kateri je vaše stalno prebivališče. Strinjate se, da bo ta določba preživela odpoved ali prenehanje veljavnosti te pogodbe.

Pravne informacije

© 2021 Trash Fighter. Trash Fighter, imena in logotip, mobilna aplikacija in spletna stran Trash Fighter spada pod blagovno znamko Trash Fighter, ki je last podjetja Creative Goods, Maša Dobrina, s. p. Logotip YouTube je blagovna znamka družbe Google Inc. Logotip Sumerian je del blagovne znamke Amazonovih spletnih storitev (AWS). Druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Distribucija v kakršnikoli obliki in vseh kanalih, ki so zdaj znani ali v prihodnosti izpeljanih iz delov, ki temeljijo na zaščitenih blagovnih znamkah, storitvenih znamkah, trgovskih imenih in drugih lastniških lastninah podjetja Creative Goods, Maša Dobrina, s. p., njenih podružnic in dajalcev licenc (Trash Fighter) predstavlja kršitev intelektualnih pravic.